ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ

regionální skupina 5 - Východní Čechy

Předseda: p. Josef Žižka

Členové výboru: p. Jakub Matoušek

Seznam členů:

  • p. Karel Kácovský – důchodce
  • p. Tomáš Štefan – ZVU Strojírny a.s., Hradec Králové, www.zvustrojirny.cz
  • Ing. Jiří Vlček – důchodce, Hradec Králové
  • p. Jaroslav Pytlík – SND s.r.o., Hradec Králové
  • p. Libor Šafář – SND s.r.o., Hradec Králové
  • p. Jakub Matoušek – NDT, Hradec Králové, www.matousekhk.cz
  • p. Josef Vodička – důchodce, Hradec Králové
  • p. Milan Lehký – ND Scan Services s.r.o., Hradec Králové, www.ndscan.cz
  • p. Karel Janda – Karel Janda, Třebešice

Zástupci firemních členů:

Česká společnost pro nedestruktivní testování (ČNDT) – Východočeská skupina č.5 se sídlem v Hradci Králové sdružuje pracovníky z oblasti nedestruktivního testování materiálu.

Hlavní náplni činnosti RS5 je předávání informací o dění v ČNDT členům skupiny.

Skupina pořádá odborné přednášky v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálu a komerční prezentace různých firem, působících v NDT oboru. Pro všechny členy České společnosti pro nedestruktivní testování je účast na námi pořádaných odborných přednáškách a prezentacích zdarma. Pro své členy zajišťujeme distribuci odborného časopisu NDT Welding Bulletin, který vychází několikrát ročně.