Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 7/2002

konaného 19.11.2002 v Liberci

 

 

Přítomni:        dle prezenční listiny

           

1)     Prezence

2)     Volba nového prezidenta a viceprezidenta

a)     Výbor většinou hlasů odsouhlasil volbu aklamací.

b)     Volba prezidenta společnosti: Ing. Pavel Mazal CSc. – zvolen jednomyslně

c)      Volba viceprezidenta společnosti: Ing. Zdeněk Převorovský CSc. – zvolen jednomyslně.

 

Schváleno

 

Zapsala: Dagmar Kratochvílová

Dne 19.11.2002