Benefity firemního členství

Ve stanovách ČNDT bylo, po vzoru zahraničních společností, zavedeno tzv. firemní členství, které je nabízeno významným firmám a společnostem, pracujícím v oblasti defektoskopie a NDT. Firemním členem se může stát pouze firma, jejíž předchozí činnost dokumentuje dlouhodobou spolehlivost a vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

O vážnosti firemního členství svědčí i způsob registrace přímo u výboru ČNDT, který každého jednotlivého uchazeče o členství individuálně schvaluje. ČNDT tím chce svým členům i ostatním pracovníkům i organizacím činným na náročném a odpovědném poli defektoskopie umožnit snadnější orientaci v nabídce služeb pro jejich práci.

Přehled nabízených výhod a služeb pro firemní členy ČNDT:

  • možnost používat logo ČNDT a označení „Firemní člen ČNDT“ (tím firma veřejně prokazuje, že splňuje podmínky tzv. etického kodexu firemního člena)
  • osvědčení o firemním členství je předáváno slavnostně na sjezdu ČNDT, případně na výroční konferenci Defektoskopie
  • seznam všech firemních členů je uveden ve sborníku konference Defektoskopie
  • seznam s adresami a odkazy je uveden na Internetové stránce ČNDT, případně v dalších materiálech ČNDT
  • na www stránkách ČNDT je nově zavedena rubrika „ČNDT doporučuje“ – zde budou buď informace o firmě, nebo informace o nejmodernějším přístroji, příp. službě, které firma zajišťuje (s odkazem na vlastní stránky firmy) – způsob prezentace bude dohodnut individuálně
  • aktivní logo firmy na titulní webové stránce ČNDT – odtud odkaz přímo na firemní stránky, nebo na informaci v rubrice „ČNDT doporučuje“
  • slevy na konference a další odborné akce pořádané ČNDT
  • vzhledem k registraci přímo u výboru ČNDT jsou veškeré informace o konání konferencí, výstav, seminářů, podobně jako informace z komerční a standardizační oblasti předávány e-mailovou poštou přímo na adresu firemních členů
  • každý firemní člen má právo vysílat jednoho zástupce do každé regionální a odborné skupiny, aby tam hájil jeho zájmy. Z tohoto důvodu jsou všem firemním členům předávány i informace o připravovaných akcích všech regionálních a odborných skupin tak, aby se jich mohli zúčastnit.
  • Roční poplatek za firemní členství je stanoven na 15.000,- Kč a může být změněn pouze sjezdem ČNDT tak, jako i jiné členské poplatky. Členství se obnovuje automaticky, pokud není vypovězeno firemním členem, nebo zrušeno usnesením výboru ČNDT.

Bližší informace o právech a povinnostech poskytne prezident ČNDT.