Přeskočit na hlavní obsah

O nás

Skryté vnitřní vady mohou při provozu energetického, chemického nebo dopravního zařízení způsobit nedozírné škody. Žádná hospodářská soustava si nemůže dovolit ztratit svoji dobrou pověst o spolehlivosti svých výrobků. Pomocníkem v péči o jakost a spolehlivost je nedestruktivní zkoušení materiálu, které je schopné zjistit vadu, její parametry nebo změřit tloušťku materiálu bez jeho poškození.

Účelem činnosti České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou. Tomu odpovídá i struktura ČNDT a její činnost vycházející z dlouhodobé tradice našeho nedestruktivního zkoušení.

Pro nedestruktivní zkoušení a měření materiálu se používají tyto hlavní fyzikální metody:

  • magneticko-prášková (MT),
  • penetrační zkouška (PT),
  • prozařování paprsky RTG a izotopy (RT),
  • ultrazvuková (UT),
  • vířivých proudů(ET),
  • akustické emise (AE),
  • termografické zkoušení (IRT).

Po roce 1956 vznikla Československá společnost pro NDT, která po rozdělení státu byla základem současné České společnosti pro nedestruktivní testování. Ta byla v roce 1993 přijata do Evropské rady pro nedestruktivní testování – ECNDT, později transformována do současné Federace evropských společností pro NDT (EFNDT). V roce 1996 byla ČNDT přijata do Mezinárodního výboru pro NDT – International Committee for NDT (ICNDT).

Historie společnosti

2019 – dosud
doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.

2000 – 2019
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

1995 – 2000
Ing. Jaroslav Obraz, CSc.

1992 – 1995
doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc.

1990 – 1992
Mojmír Věchet

 

2004 – Špindlerův Mlýn
Ing. Mojmír Věchet – první předání ceny ČNDT, z.s.

2005 – Znojmo
prof. Ing. Bohumil Míšek, DrSc.

2006 – Tábor
doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc.

2007 – Praha
Jaroslav Dvořák, dipl. tech.

2008 – Brno
Ing. Bernard Kopec

2009 – Praha
Ing. Emil Gross

2010 – Plzeň
Ing. Richard Regazzo

2011 – Ostrava
Ing. Jaroslav Šnajberk

2012 – Seč u Chrudimi
Ing. Bohumil Brodský

2013 – Olomouc
Ing. Václav Svoboda

2014 – Praha
nebyla udělena (ECNDT)

2015 – Brno
Josef Solnař

2016 – Luhačovice
prof. Jaroslav Fiala a in memoriam Ing. Tomáš Netušil

2017 – Chomutov
Pavel Turek

2018 – Praha
Ing. Věra Goerojová a Ing. Josef Cakl

2019 – České Budějovice
doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

2020 – 
nebyla udělena, konference zrušena kvůli pandemii COVID-19

2021 – Praha
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

2022 – Přerov
Ing. Alexandr Popov

2023 – Třebíč
Ing. Jan Crha, CSc.

2024 – Beroun

Ing. Rainer Link, čestné členství (2007)

doc. Vladimír Husárek (2010)

Ing. Pavel Gabriška

Prof. Nathanael Riess

Ing. Erich Eckhard

Mezinárodní spolupráce

ČNDT je řádným členem mezinárodních organizací (EFNDT a ICNDT) a také udržuje četné styky na základě přímých dvoustranných dohod se svými sesterskými organizacemi v zahraničí. Doposud byly podepsány tyto dohody o vzájemné spolupráci: 

V rámci této spolupráce se společnosti vzájemně informují, vyměňují si odborné publikace a zúčastňují se konferencí. Významná je vzájemná koordinace minimálních požadavků na znalosti personálu a vzájemné uznávání kvalifikace a certifikace.