Organizační struktura

ČNDT řídí pětičlenné prezidium a výbor společnosti v čele s prezidentem. Výbor tvoří předsedové dvanácti skupin regionálních a odborných.

  • V současné době má ČNDT více než 200 členů individuálních, 16 kolektivních, z nichž každý má právo vysílat do orgánů a akcí ČNDT 10 svých zaměstnanců s právy individuálního člena. Kromě toho má ČNDT i 20 členů firemních. Členské firmy se zavázaly, že budou dodržovat přísný etický kodex firemních členů. Tím ČNDT upozorňuje, že na výrobky a služby poskytované těmito firmami se lze spolehnout. Etické chování každého člena ČNDT nejen firemního vyžaduje tak významná a náročná oblast, jakou je nedestruktivní zkoušení.
  • ČNDT bilancuje svoji činnost zejména na své výroční konferenci, kterou pořádá obvykle v listopadu. Jejím účelem je umožnit setkání pracovníků v oboru a navázat nové spolupráce, vyměňovat poznatky a zkušenosti a v neposlední řadě se seznámit s domácími i zahraničními inovacemi na poli zařízení i metod zkoušení. Tuto možnost dávají odborné prezentace a doprovodné akce, jakou je výstava a různé diskusní skupiny.
  • Závazná přihláška jednotlivce: verze pdfdocx verze. Roční členský příspěvek byl odsouhlasen na 500 Kč, respektive pro člena v důchodu nebo studenta pak 200 Kč.