Školení

ČNDT, z.s. se jako nezávislé sdružení pracovníků a firem pracujících v oblasti nedestruktivního testování podílí na kvalifikačním a certifikačním procesu v České republice zejména odbornou spoluprací s Certifikačním sdružením pro personál (APC) v Praze. Zástupci ČNDT, z.s. pracují v příslušných pracovních skupinách Evropské federace pro NDT (EFNDT). Roku 1998 uzavřela vybraná vzdělávací střediska s ČNDT, z.s. dohody o vzájemné spolupráci.

Informace o doporučených vzdělávacích střediscích v oboru NDT, která spolupracují s ČNDT, z.s. a kteří ji svojí činností podporují:

Jméno a kontaktMetody
ATG, s.r.o.
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
www.atg.cz
všechny
DQ Centrum – Jiří Šplíchal
Přemyslova 48
6301 17 Plzeň
M: +420 737 561 758
F: +420 377 320 375
E: splichal@dqcentrum.cz
www.dqcentrum.cz
UT, RT, PT, MT, VT stupeň 1,2,3
PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170
709 00 Ostrava Nová Ves
E: info@ptsndt.com
RT, ET, MT, PT, UT, VT, AT ve všech stupních: I, II a III VTP, UTT, ETT, ZMJ a ZMS
QC Plzeň s.r.o.
Zkušební středisko Bory-letiště
P.O.Box 13
320 63 Plzeň
odp. osoba Ing. Martin Hampejs
www.qcp.cz 
KCS 101-EN 473 KCS 104
Testima spol.s.r.o.
Husova 353/6
250 01 Brandýs nad Labem
E: testima@testima.cz
T: +420 281 922 523
www.testima.cz
UT, stupeň 1,2 a 3
SVÚM a.s.
Školící a zkušební středisko CDS Areál VÚ Běchovice
P.O.Box 17
190 11 Praha 9
odp. osoba Ladislav Schmidt
www.svum.cz
RT, UT, MT, PT