Přeskočit na hlavní obsah

Publikace

Zkoušení radiografické (dvě části)

Tato objemová metoda lokalizuje vnitřní necelistvosti ve výrobcích a materiálech pomocí průchodu ionizujícího záření. Vady jsou zachyceny na filmu jako více exponovaná – tmavší místa, které pracovník NDT při prosvícení filmu negatoskopem vyhodnocuje.

Cena 580 Kč   pro členy 530 Kč

Výrobní technologie a typické vady výrobků (Basic)

Příručka je určena pro posluchače kurzů NDT Level I., II., III. a další zájemce o NDT.

Cena 500 Kč   pro členy 450 Kč

Ultrazvukové zkoušení

Metoda je založena na vysílání impulzu zvuku s frekvencí nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem (ultrazvuku), do zkoušeného materiálu. Je-li v materiálu nějaká vada (dutina, trhlina), ultrazvuková vlna se na ní odrazí a je zachycena zpět přijímačem. Ze vzdálenosti záznamů vyslaného a odraženého impulsu lze určit souřadnice vady.

Cena 520 Kč   pro členy 470 Kč

Zkoušení kapilární

Metoda dokáže lokalizovat povrchové vady na kovových a nekovových materiálech a výrobcích. Je založena na kapilárních jevech a kapilárních vlastnostech kapalin. Na zkoušený povrch materiálu je nanesena kapalina (penetrant), tak aby mohla vniknout do necelistvostí. Po uplynutí penetračního času operátor NDT odstraní přebytky penetrantu ze zkoušeného povrchu, nanese na zkoušené těleso vývojku (suspenzi). Vývojka způsobí vyvzlínání zbylého penetrantu ve vadách na povrch zkoušeného materiálu a tím vytvoří viditelnou indikaci vady.

Cena 490 Kč   pro členy 440 Kč

Zkoušení vířivými proudy

Metoda vířivých proudů (ET) je založena na principu elektromagnetické indukce. Je použitelná pro zkoušení elektricky vodivých materiálů. Velmi dobře se tato metoda využívá zejména při detekci povrchových a těsně podpovrchových vad materiálu. Nejčastěji zkoušené materiály jsou slitiny Al, Cu, Ti, feritická a austenitická ocel.

Cena 540 Kč   pro členy 490 Kč

Magnetická prášková metoda

Metoda dokáže lokalizovat povrchové a těsně podpovrchové vady na feromagnetických výrobcích a materiálech, pomocí rozptylového magnetického toku. V místě vady vzniká rozptylový magnetický tok, vystupuje z materiálu nad jeho povrch a jemné feromagnetické částečky naneseného detekčního prostředku se shluknou nad detekovanou vadou. Podle typu zvoleného detekčního prostředku a způsobu hodnocení indikací rozdělujeme metodu na barevnou a fluorescenční. Zmagnetování výrobku a materiálu se provádí pomocí proudových a nebo pólových zdrojů.

Cena 540 Kč   pro členy 490 Kč

Objednávka publikace

Doručovací adresa
Fakturační adresa
Členství
Způsob doručení
(počet kusů, adresa Zásilkovny pro zaslání atd...)