Knihovna

Vážení přátelé,
na těchto stránkách je uveřejněn souhrn publikací, které jsou k dispozici členům České společnosti pro nedestruktivní testování. Knihovna je tvořena publikacemi, které byly zakoupeny, získány výměnou, příp. darem. Publikace jsou v současné době umístěny v sídle společnosti (VUT FSI Brno).

Výpůjční podmínky:

  • publikace jsou půjčovány členům ČNDT
  • výpůjční doba je tři týdny
  • v případě nevrácení knihy do dvou týdnů po odeslání upomínky může správce knihovny uveřejnit jméno dotyčného na stránce dlužníků ČNDT
  • způsob předání požadovaných publikací bude dohodnut telefonicky, příp. e-mailem

Databáze je doplňována postupně.

Všechny náměty na zlepšení, případně nabídky publikací zasílejte na adresu: cndt@cndt.cz