Informace o MRA

Podmínky pro schválení COP ze strany ČNDT:

  • Uchazeč – certifikační orgán bude mít platnou akreditaci ČIA, alespoň v pěti základních metodách
  • Certifikační orgán při žádosti o MRA doloží, že jím schválená školící střediska v přiměřené míře využívají školících (DIDACTIC GUIDE, TEACHER´S GUIDE) a studijních (STUDY GUIDE) materiálů PROQUALINDT
  • Přihlášky jednotlivých uchazečů o členství v MRA/S2 posoudí, příp. pro ověření dodržení stanovených podmínek a vyjasnění provede u uchazeče audit odborná, nezávislá tříčlenná komise, jmenovaná presidiem ČNDT. Komise pak na základě posouzení splnění podmínek výboru ČNDT uchazeče o status.
  • Uchazeč – certifikační orgán je firemním členem ČNDT.