DATABASE

Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

Školení

Na této stránce naleznete informace z oblasti kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČNDT se jako nezávislé sdružení pracovníků a firem pracujících v oblasti nedestruktivního testování podílí na kvalifikačním a certifikačním procesu v České republice zejména odbornou spoluprací s Certifikačním sdružením pro personál (APC) v Praze. Zástupci ČNDT pracují v příslušných pracovních skupinách Evropské federace pro NDT (EFNDT). Roku 1998 uzavřela vybraná vzdělávací střediska s ČNDT dohody o vzájemné spolupráci.

Informace o doporučených vzdělávacích střediscích v oboru NDT, která spolupracují s ČNDT a kteří ji svojí činností podporují:

Jméno a kontaktMetody
ATG, s.r.o.
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany
www.atg.cz
všechny
DQ Centrum - Jiří Šplíchal
Přemyslova 48
6301 17 Plzeň
mob. tel.: +420 737 561 758
tel./fax: +420 377 320 375
e-mail: splichal@dqcentrum.cz
www.dqcentrum.cz
UT, RT, PT, MT, VT
stupeň 1,2,3
ECHO-TEST Dvořák
Jaroslav Dvořák, d.t.
nám. Sv. Čecha 1355/7,
101 00 Praha 10
www prezentace zde
UTT, VTP
PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170
709 00 Ostrava Nová Ves
info@ptsndt.com
RT, ET, MT, PT, UT, VT, AT ve všech stupních: I, II a III
VTP, UTT, ETT, ZMJ a ZMS
QC Plzeň s.r.o.
Zkušební středisko Bory-letiště,
P.O.Box 13, 320 63 Plzeň
odp. osoba Ing. Martin Hampejs
www.qc.cz
KCS 101-EN 473 KCS 104
Testima spol.s.r.o.
Křovinovo n. 8 193 00
testima@testima.cz
Tel. 281 922 523
www.testima.cz
UT, stupeň 1,2 a 3
SVÚM a.s.
Školící a zkušební středisko CDS
Areál VÚ Běchovice,
P.O.Box 17, 190 11 Praha 9
odp. osoba Ladislav Schmidt
www.svum.cz
RT, UT, MT, PT

Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018