DATABASE

Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

MRA - Multilateral Recognition Agreement
Podmínky pro schválení COP ze strany ČNDT:
  • Uchazeč – certifikační orgán bude mít platnou akreditaci ČIA, alespoň v pěti základních metodách

  • Certifikační orgán při žádosti o MRA doloží, že jím schválená školící střediska v přiměřené míře využívají školících (DIDACTIC GUIDE, TEACHER´S GUIDE) a studijních (STUDY GUIDE) materiálů PROQUALINDT

  • Přihlášky jednotlivých uchazečů o členství v MRA/S2 posoudí, příp. pro ověření dodržení stanovených podmínek a vyjasnění provede u uchazeče audit odborná, nezávislá tříčlenná komise, jmenovaná presidiem ČNDT. Komise pak na základě posouzení splnění podmínek výboru ČNDT uchazeče o status.

  • Uchazeč – certifikační orgán je firemním členem ČNDT.

Užitečné odkazy na MRA:
Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018