DATABASE

Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

ČNDT – Odborná skupina 10

Certifikace, kvalifikace a normalizace

Úvod

OS10 je odborná skupina sdružující všechny zájemce o problematiku certifikace, kvalifikace a normalizace v oblasti NDT. Jejími členy jsou zástupci většiny akreditovaných Certifikačních orgánů.


Činnost

Naše činnost se zaměřuje na výše uvedenou problematiku. Předložili jsme Výboru Společnosti ke schválení podmínky pro uchazeče o členství v MRA/S2.

Dalším úkolem je vyvolat diskuzi nad smysluplným rozsahem norem využívaných při školení odborníků NDT. Našim cílem je vyvolat diskuzi o náplni školení, které se zúčastní jak zástupci školicích středisek a Certifikačních orgánů, ale i zástupci průmyslových podniků od kterých očekáváme poznatky, které ze stávajících norem využívají a využívat budou.

Dále pak bychom rádi vytvořili skupinu, která by byla partnerem při plánování překladu norem. Od této iniciativy si slibujeme efektivnější vynakládání finančních prostředků, které nebudou muset být vynaloženy na překlad marginálních norem.

Skupina OS 10 tradičně pořádá na konferencích ČNDT workshop týkající se aktuálních problémů certifikací, kvalifikací a normalizace.

Informace o MRA jsou k nalezení na této stránce.

Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018