Logo Česká verze
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

Contacts
Society's address
Technická 2896/2
61600 Brno, Česká republika
Phone: + 420 5 4114 3229 
cndt@cndt.cz
www.cndt.cz
ID datové schránky: axehput
DIČ: CZ48133507
 
Board of Directors - President
doc. Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D.
FAST VUT v Brně
Veveří 331/95, 601 90 Brno
Phone: + 420 +420 541 147 664 
libor.topolar@vutbr.cz
 
Board of Directors - Vicepresident
doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.
FSI VUT v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Phone: + 420 +420 541 143 229 
cndt@cndt.cz
 
Board of Directors
Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Phone: + 420 +420 266 053 144 
zp@it.cas.cz
 
Chairman of RS 02 Central Bohemia
Ing. Michal KUBINYI
Phone: + 420 +420 281 922 523 
rs02@cndt.cz
www.testima.eu/cndt-rs2
 
Chairman of OS 10 Certification, standardization and education
Ing. Josef NEUGEBAUER
os10@cndt.cz
https://www.cndt.cz/index.php?lang=0&page=48
 
Chairman of RS 03 North Bohemia
Ing. Miloslav PROCHÁZKA
Phone: + 420 +420 474 652 161 
rs03@cndt.cz
 
Chairman of RS 04 West Bohemia
Ing. Zdeněk SKÁLA
Phone: + 420 +420 605 229 243 
rs04@cndt.cz
https://www.cndt.cz/rs4/
 
Chairman of RS 05 East Bohemia
Josef ŽIŽKA
Phone: + 420 +420 495733124 
rs05@cndt.cz
https://www.cndt.cz/rs5/
 
Chairman of RS 06 North Moravia
RNDr. Leoš HAVRÁNEK
rs06@cndt.cz
www.cndt.eu/
 
Chairman of RS 07 South Moravia
prof. Ing. Luboš PAZDERA, CSc.
Phone: + 420 541 147 657 
rs07@cndt.cz
fyzika.fce.vutbr.cz/rs7/
 
Chairman of OS 08 Transport
Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ
Phone: / Fax: + 420 +420 972 229 105
os08@cndt.cz
 
Member of Presidium and Chairman of OS 09 Acoustic emission
Ing. Václav SVOBODA
Na rovinách 576, 142 00 PRAHA 4
Phone: + 420 +420 234 037 102 
svoboda@preditest.cz
https://www.cndt.cz/os9/firstpageOS9.htm
 
Chairman of OS 11 Nontraditionaly Method
Ing. Václav KOULA, CSc.
Phone: + 420 +420 241 715 744 
os11@cndt.cz
os11.dakel.cz/
 
Executing Manager
Ing. Vendula SKŘIVÁNKOVÁ
Phone: + 420 +420 731 934 754 
vendula.skrivankova89@gmail.com
 
Firm members:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018